Nhạc Sĩ:
Thành Công
Trình Bày:
Mỹ Hằng
Mùa Dưa Đỏ

Tân Nhạc - Quê Hương
"Hò ... ơ ... Dưa hấu xanh vỏ đỏ lòng
Hẹn mùa dưa chín...ơ...hò...
Hẹn mùa dưa chín... anh đưa đò sang cưới em "

Em ở đầu sông ngược xuôi trên những con đò
Anh ở triền sông ruộng dưa lá vẫn xanh màu
Chúng mình quen lâu mà sao tình chưa dám gần
Khi mẹ cha em thường hay tính chuyện xa gần
Dưa đỏ tình em ngọt như lời nói yêu đầu
Dưa đỏ tình anh buồn như cát lở bên đồng
Con đò ngược xuôi giòng sông chờ qua bến lạ
Anh chờ mùa dưa buồn như nước lũ dâng tràn
ĐK:
Ơi mùa dưa, mùa tiễn đưa
Ngày em đã bỏ con đò
Về trong vòng tay kẻ lạ
Để cho dưa đỏ mùa thương
Ơi mùa dưa, mùa tiễn đưa
Giòng sông vắng lặng câu hò
Mùa dưa buồn đôi mắt đỏ
Mùa dưa khóc tiễn người xưa ...
" Dưa đỏ tình em bao thương nhớ
Dưa đỏ tình anh mãi đợi chờ
Cơn lũ dâng tràn anh tay trắng
Con đò neo nhỏ bến xa nào "

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Tố Tâm
Vào ngày 30 tháng 10 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Mùa Dưa Đỏ"