Tác Giả: Vính Saigon

13 Tác Phẩm, Trang 1 / 1
  Loạt ảnh áo tím được tác giả Vinh SG giới thiệu là một trong những tác phẩm gây ấn tượng mạnh mẽ, làm cho mỗi chúng ta gợi nhớ đến kỷ niệm đã qua, kỷ niệm một thời... Cám ơn tác giả và người mẫu xinh đẹp .

  Đã có: 19 người nhận xét.
  Tên ảnh: Áo tím ngày xưa 3
  Tác giả: Vính Saigon
  Tên ảnh: Áo tím ngày xưa 3
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 833 Lần.
  Loạt ảnh áo tím được tác giả Vinh SG giới thiệu là một trong những tác phẩm gây ấn tượng mạnh mẽ, làm cho mỗi chúng ta gợi nhớ đến kỷ niệm đã qua, kỷ niệm một thời... Cám ơn tác giả và người mẫu xinh đẹp .

  Đã có: 23 người nhận xét.
  Tên ảnh: Áo tím ngày xưa 2
  Tác giả: Vính Saigon
  Tên ảnh: Áo tím ngày xưa 2
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 762 Lần.


  Đã có: 26 người nhận xét.
  Tên ảnh: Duyên dáng
  Tác giả: Vính Saigon
  Tên ảnh: Duyên dáng
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 753 Lần.
  Loạt ảnh áo tím được tác giả Vinh SG giới thiệu là một trong những tác phẩm gây ấn tượng mạnh mẽ, làm cho mỗi chúng ta gợi nhớ đến kỷ niệm đã qua, kỷ niệm một thời... Cám ơn tác giả và người mẫu xinh đẹp .

  Đã có: 16 người nhận xét.
  Tên ảnh: Áo tím ngày xưa
  Tác giả: Vính Saigon
  Tên ảnh: Áo tím ngày xưa
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 630 Lần.


  Đã có: 10 người nhận xét.
  Tên ảnh: Nguòi mẫu
  Tác giả: Vính Saigon
  Tên ảnh: Nguòi mẫu
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 570 Lần.


  Đã có: 8 người nhận xét.
  Tên ảnh: Nghệ sĩ
  Tác giả: Vính Saigon
  Tên ảnh: Nghệ sĩ
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 489 Lần.
  Thanh Thảo 3

  Đã có: 5 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hương đồng gió nội 2
  Tác giả: Vính Saigon
  Tên ảnh: Hương đồng gió nội 2
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 343 Lần.
  Thanh Thảo 5

  Đã có: 6 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hạnh phúc
  Tác giả: Vính Saigon
  Tên ảnh: Hạnh phúc
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 320 Lần.
  Thanh Thảo 4

  Đã có: 5 người nhận xét.
  Tên ảnh: Màu thời gian
  Tác giả: Vính Saigon
  Tên ảnh: Màu thời gian
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 250 Lần.


  Đã có: 4 người nhận xét.
  Tên ảnh: Bé Trân
  Tác giả: Vính Saigon
  Tên ảnh: Bé Trân
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 246 Lần.
  Thanh Thảo 2

  Đã có: 5 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hương đồng gió nội
  Tác giả: Vính Saigon
  Tên ảnh: Hương đồng gió nội
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 223 Lần.


  Đã có: 6 người nhận xét.
  Tên ảnh: Trương My Nhân
  Tác giả: Vính Saigon
  Tên ảnh: Trương My Nhân
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 222 Lần.
  Thanh Thảo

  Đã có: 6 người nhận xét.
  Tên ảnh: Thanh Thảo
  Tác giả: Vính Saigon
  Tên ảnh: Thanh Thảo
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 202 Lần.