Mạc Đĩnh Chi

Cảnh Chiều

Không thúy phù yên sắc
Xuân lam phát thủy văn
Tường ô đề lạc chiếu
Dã nhạn tống quy vân
Ngư hỏa tiền loan kiến
Tiều ca cách ngạn văn
Lữ nhan sầu lãnh lạc
Tá tửu tác vi huân
Mạc Đĩnh Chi (1284-1361)

Cảnh chiều
Khói bồng bềnh trời biếc
Sóng gợn nước xuân xanh
Quạ xế chiều kêu rộn
Nhạn theo mây về nhanh
Lửa chài leo trước vũng
Tiều hát vẳng bên ghềnh
Mặt khách buồn tê tái
Mượn chén giải u tình

Huệ Chi dịch

Trích Thơ Văn Lý Trần
Nguyễn Huệ Chi chủ biên
Nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội
Hà Nội, 1989

Được bạn: chuchi đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Cảnh Chiều"