dohop

Tôi bánTôi đang nằm ngon giấc
Và hai mắt đang khép
Nhưng người lay vai tôi

Bảo thời cơ đang phất
Người muốn mua nỗi buồn
Từ lúc tôi lọt lòng
Người muốn mua nỗi đau
Từ khi tôi cắt rốn
Người muốn mua nỗi sầu
Từ khi tôi vừa lớn
Người muốn mua giận hờn
Từ lúc tim tôi yêu
Người muốn mua cảnh nghèo
Từ khi tôi biết khóc
Người muốn mua tang tóc
Cùng uất ức, sầu vơi
Tôi vội vàng bán tất
Tiền đổ đầy hồn tôi
Khi người đã đi rồi
Sản nghiệp tôi biến mất
Thì ra tôi đã bán
Ngay cả quê hương tôi
Mảnh đất của thương đau
Mẹ dắt tôi vào đời
Thì ra tôi đã bán
Linh hồn Tổ Quốc tôi
Ôi non nước đớn đau
Đón tôi vào phận người
Thì ra tôi đã bán
Tất cả của buồn đau
Tất cả của sầu thương
Nên chẳng còn gì nữa
Mình tôi cõi vô thường.
dohop 28/4/2011

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 26 tháng 8 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Tôi bán"