Vũ Hoàng

Tháng Năm Của Em


Khung trời ở giữa tháng năm
Nắng không chịu bớt mưa cù nhằng rơi
Ai đành rời bỏ cuộc chơi
Để đêm quạt xếp bóng rời tường vôi
Hè nung chảy phận cúc côi
Cũng tan tác vỡ một tôi một mình
Gọi người ngõ vắng làm thinh
Chỉ con trăng bệnh nét hình xác xơ
Hỏi lòng trăn trở lời thơ
Một câu mát dạ cũng mờ mịt xa
Người đi có hiểu người ta
Chờ mưa không đến đêm già hơn xưa...
Vh.

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 30 tháng 5 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Tháng Năm Của Em"