Minh Nguyệt Đỗ Thị

Mai Này


Mai này còn chút hương lòng
Bao năm từng trải non sông hải hồ
Dọc xuôi theo vận cơ đồ
Nước non còn đó bến bờ cách xa

Mai này ta có thấy ta
Trở về nơi cũ quê cha đất mình
Vòm trời sao toả lung linh
Đại dương hoa biển rập rình nhấp nhô

Mai này biết đến bao giờ
Thời gian không đợi hững hờ trôi mau
Tuổi xuân qua bạc mái đầu
Giấc mơ ước nguyện liệu sau có thành

Mai này có đến thật nhanh
Con thuyền viễn xứ có quành về chăng
Tiếng tiêu vẳng tận cung hằng
Ngày về quê mẹ hỏi rằng bao lâu

Minh-Nguyet Do Th

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 30 tháng 5 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Mai Này"