Anh Tú

CHÂN TRỜI ĐÔNG*


Cố quốc chân trời ở hướng Đông
Trông vời thương gởi chút tơ lòng
Mến sao ...dừa nước xanh mơ bến
Yêu lắm... lục bình tím ngát sông
An Đức quê cha dầy nỗi nhớ
Tân Qui đất mẹ đậm thương mong
Tha hương sáng tối tình phai nhạt
Tổ quốc ngàn năm ấm nắng hồng!

Anh Tú
February 13, 2020
Đông Bắc Hoa Kỳ
*An Đức, Tân Qui: địa danh của tỉnh Vĩnh Long

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 22 tháng 4 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "CHÂN TRỜI ĐÔNG*"