Song Nhi

Quê Cũ Đã Chìm Sâu


Có một miền quê nơi ký ức
Hoa chanh, hoa bưởi ngát hiên nhà
Nguyên Tiêu chờ đợi nằm thao thức
Diện kiến dung nghi của Hằng Nga

Có một miền quê hiền lành lắm
Đêm xuống cửa chẳng cần cài then
Tình nghĩa xóm làng rất đằm thắm
Mới đến lần đầu ngỡ thân quen

Có một vùng quê lồng lộng gió
Sáo diều réo rắc giữa tầng không
Đường đê xanh ngát một màu cỏ
Lãng bãng chiều buông khói đốt đồng

Có một vùng quê đã cất giữ
Khoảng trời thơ ấu của riêng tôi
Nửa kiếp rong ruổi đời lữ thứ
Tôi hoài thương nhớ mãi khôn nguôi

Bao nhiêu năm qua vẫn tìm kiếm
Giữa dòng thay đổi đầy bể dâu
Một chút dư hương tên kỷ niệm
Dù biết quê cũ đã chìm sâu

Song Nhi

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 29 tháng 11 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Quê Cũ Đã Chìm Sâu"