Song Nhi

Hẹn Cùng Mùa Thu
Trót hò hẹn
Với mùa thu

Nên hoài níu kéo cho dù
Đông sang

Lẻ loi một đóa cúc vàng
Đang sầu héo úa bên hàng giậu thưa
Như ta đã mấy mùa mưa
Ngóng trông chờ đợi người xưa quay về

Biết rằng mình thật u mê
Khi tin vào những câu thề gió bay
Mỏng manh năm ngón bàn tay
Dệt đan một bó tầm gai ái tình

Câu thơ khắc khoải thương mình
Hay là dâng tặng cho hình bóng xa
Tháng mười tuyết trắng la đà
Phủ giăng băng giá hiên nhà lạnh căm

Trót cùng Thu hẹn trăm năm
Lòng nào mà nở ôm cầm theo Đông

Song Nhi
Oct 1, 2016
 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 12 tháng 10 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Hẹn Cùng Mùa Thu"