Song Nhi

Khi Người Quên Hẹn

Ghét anh ghét qúa đi thôi  
Ai kêu anh hẹn để rồi anh quên
Bỏ người ta một mình ênh
Chờ anh cả buổi ở bên hàng rào

Chuyển mưa gió lạnh lao xao
Sợ ma muốn khóc anh nào có hay
Đường về mưa bụi nhẹ bay
Tủi thân nước mắt ngắn dài , biết hông ?

Lần này nhất quyết dặn lòng
Giận luôn một tháng đừng hòng bỏ qua
Sáng mai  chớ có sang nhà
Dổ dành ngọt dịu chỉ là mắc công

Nhưng mà nếu có đóa hồng
Cùng câu xin lỗi hổng chừng sẽ tha .

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 11 tháng 6 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Khi Người Quên Hẹn"