Song Nhi

Tình Khổ Qua

Em chẳng thấy , tình mình có gì lạ
Cũng lắm ngọt bùi yêu dấu thế thôi
Có chăng là khoảng cách qúa xa xôi
Mà hoa tình vẩn dịu dàng sắc thắm

Em chẳng thấy khổ đau gì cho lắm
Lúc đông về giữa cái lạnh nhớ nhung
Bởi em hiểu đôi đứa mình có chung
Giấc mơ đẹp tìm đến khi say ngủ

Em vẩn nghĩ như thế là qúa đủ
Ta yêu người và người cũng yêu ta
Đâu nhất thiết ở bên cạnh thiết tha
Tình không trọn nên muôn đời mãi đẹp .

Chưa bao giờ em nghĩ theo khuôn phép
Rằng yêu anh điều đó đúng hay sai
Chỉ cần mình được vui thêm một ngày
Đổi trăm ngàn chua xót . Em chấp nhận !

Em chẳng buồn khi hữu duyên vô phận
Trời đất kia còn có trọn vẹn đâu
Kiếp nhân thế ai chưa nuốt lệ sầu
Đời nào giản đơn như những câu hát .

Em biết tình anh khổ qua đắng chát
Nhưng đã yêu chẳng hối hận bao giờ . 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 28 tháng 11 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Tình Khổ Qua"