Cao Bá Quát

Mộng vong nữ


Mộng vong nữ (Bản diễn Nôm)Thân viễn ngô đương bệnh
Tư nhi mỗi tiết ai
Hốt nhiên trung dạ mộng
Sậu kiến lệ như thôi.
Y phục hàn nhưng phá
Dung nhan thảm bất khai
Thái diêm bần vị khuyết
Tân khổ nhữ quy lai! 

Chiêm bao thấy con gái đã mấtNhà xa bệnh lại dày vò
Nhớ con hằng nén xót chua nghẹn ngào
Ðêm qua bỗng thấy chiêm bao
Gặp con, giọt lệ tuôn dào như mưa.
Áo đơn lạnh lẽo xác xơ
Ủ ê nét mặt, bơ phờ hình dung!
Tuy nghèo dưa muối đủ dùng,
Ðắng cay con hãy về cùng với cha! 

Được bạn: Thái Nhi đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mộng vong nữ"