Cao Bá Quát

Nhớ người


(? – 1854)

 

Giai nhân nan tái đắc (1)
Trót yêu hoa nên dan díu với tình
Mái Tây hiên (2) nguyệt gác chênh chênh
Rầu rĩ bấy xuân về, oanh nhớ


Phong lưu tài tử đa xuân tứ
Trường đoạn tiêu tương nhất chỉ thư (3)

 

Nước sông Tương (4) một dải nông sờ
Cho kẻ đấy, người đây mong mỏi !
Bứt rứt nhẽ trăm đường nghìn nỗi !
Chữ chung tình biết nói cùng ai ?
Trót vì gắn bó một hai ....!

 


(1)Khó gặp người đẹp
(2)Trong truyện Tây Sương Ký, chàng Trương Quân Thụy gặp nàng Thôi Oanh Oanh ở mái hiên phía Tây
(3)Người tài tử phong lưu có nhiều ý nghiã về xuân về tình, Đau khổ vì một lá thư của nàng.
(4)Tên một con sông bên Tàụ

Được bạn: Thái Nhi đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nhớ người"