Duong Lam

Thu Tím


Mong manh ráng tím chiều buông nhẹ
Ta cũng nghe lòng tim tím thu.....

Ôi tím ngày xưa tuổi học trò
Sách lem màu mực tím ngây thơ
Trắng đêm mây tím về giăng mắc
Tím cả buồng tim luống thẩn thờ...


Áo tím em đan tự thuở nào
Ta về buổi ấy gió lao xao
Gió nghiêng cánh bướm vờn trong mộng
Xao xuyến hồn ai buổi hẹn hò...

Ai nhặt giùm ta chút nắng xưa
Bao năm lưu lạc gót giang hồ
Giữa đêm rót rượu hoàng hoa tửu
Mà ngỡ mình say giữa tím thu...

Dương Lam [voduonghonglam]

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 8 tháng 12 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "Thu Tím"