Thiên Hùng

Người & Ta - Vô Định


Vô định
sao đò còn trên bến
Vô định
sao còn đuổi hoàng hôn
Thôi,
ta biết người còn...quyến luyến
Còn
Bâng khuâng giấc mộng...không tròn

Người
Thật không nghe lòng bịn rịn
Khi cúi đầu,
đếm bước nhớ nhung
Sao biết nắng hôm nay nhuốm bịnh
Và mưa trong tiềm thức ngập ngừng

Ta
Vẫn nhớ vần thơ vụn dại
Buổi ban đầu,
ngần ngại trao nhau
Nhớ mái tóc đuôi gà nhún nhẩy
Theo bước chân chưa kịp câu chào

Vậy
Nếu
Phải,
thời gian quay lại
Sẽ hồn nhiên
Người, bước sang thuyền
Trả,
vầng trăng về cung tình ái
Trả,
cho thơ chín nụ cười duyênThiên Hùng

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 19 tháng 11 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "Người & Ta - Vô Định"