Đặng Quang Chính

Bao giờ trở lại quê xưa


Ai hỏi ta lúc nào ta trở lại
Đất nước thân yêu quê cũ khi xưa
Câu hỏi đó của người xưa Từ thức
Bỏ chốn quan trừơng tìm động thiên thai
 
Ta đâu phải ngày nay Từ thức trước
Tìm cõi thiên thai lánh cảnh hồng trần
Ta rời nước trong cõi lòng chán ngán
Mang ước mong lật sang trang sử mới
 
Tuy việc nước nhà đâu phải riêng ai
Nhưng trăm họ lo việc nhà trước hết
Trách được ai chuyện thế thái nhân tình
Nhưng hồn Việt vẫn còn vương vấn mãi
 
Đấy hồn Việt là hồn thiêng sông núi
Mấy ngàn năm còn ẩn ngự trong người
Con cháu Tiên rồng giống giòng Lạc Việt
Giòng máu kiêu hùng quật khởi nay mai
 
Ta biết thế nên vẫn còn nung nấu
Quang phục nước nhà xây dựng tương lai
Viễn ảnh đó cháu con ta tiếp tục
Trang sử mới lập ra cho đất nước
 
Từ thức nay nếu còn cơ hội mới
Sẽ quay về chốn cũ đất quê xưa
Dù cảnh vật không còn mang nếp cũ
Vẫn cười vui bên hậu duệ nước nhà
 

Đặng Quang Chính

 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 19 tháng 11 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "Bao giờ trở lại quê xưa"