Bạch Vân Nam

Câu TrăngThuyền trên mặt nước la đà
Trăng nhô khỏi ngọn như hoa chớm vàng
Gió lùa sóng gợn lăn tăn 
Bốn người câu tử ngân đàn vơi vơi
 
Tiếng dây vi vút thâu mồi
Tỉnh tâm sao thấy dòng đời trầm luân!
Nhịp câu lên xuống ngập ngừng
Bóng đêm loạng choạng bân khuân nụ cười
 
Khói mờ mờ, sóng lô nhô
Cá khoan lách đách lên bờ chưa quen
Sông quê vừa mới hạ đèn
Nguyệt còn le lói khuất thềm dừa xanh.
 
Bến Tre 2016
Bạch Vân Nam

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 8 tháng 3 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Câu Trăng"