Bạch Vân Nam

Chị Tôi


Nhìn làn khói bốc cao cao
Mái nhà mẹ đó bờ rau chị trồng
Cây già mới trổ vài bông
Tôi về thăm lại cánh đồng ngày xưa
 
Bỗng luồng gió nhẹ đi qua
Giật mình cứ ngỡ lá xa cội nguồn
Lệ dài từ mắt em tuôn
Màu đen trên tóc! Chị buồn lặng im
 
Chị ơi! Chân vẫn còn mềm
Đá kia còn cứng đời thêm nỗi sầu
Tuổi hồng tơ tưởng giờ đâu
Chỉ nghe lẳng lặng dưới cầu nước trôi
 
Mẹ ta nay đã xa rồi
Phong ba trước mặt biết hồi nào tan
Thương cho thân chị lỡ làn
Đêm nay trăng lặn nghĩ càn thêm đau.
 
11-06-2008
Bạch Vân Nam

Được bạn: vdn 13.12.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Chị Tôi"