Bạch Vân Nam

BƯỚC QUA LỄ GIÁO

Cuối cùng ta cũng đến bên nhau
Cùng ngắm mùa xuân rực sắc màu
Gấp rút nhịp tim làm bối rối
Ôn vài kỷ niệm đã trôi mau
 
Ngày trước anh nhìn trong mắt em
Thấy lòng ray rứt chứa bao niềm
Quyến luyến chia tay trời sắp sáng
Muốn gần em nữa bỗng xa thêm
 
Người ơi hãy hiểu tấm chân tình
Cha đã không ưng chuyện chúng mình
Mấy đêm khuya khoắc ngồi than thở 
Những lối đi cùng ai sẵn binh !
 
Hôm qua đánh thức ngày sầu úa
Tạm lắng suy tư nhìn gió lùa
Đôi ta đâu phải là chiếc lá
Để nắng trưa hè nung đốt thiêu
 
Bây giờ chim nhỏ biết nhờ ai
Non nớt tập tành vỗ cánh bay
Đã yêu thề hẹn xe tơ tóc
Chữ hiếu ngày sau nguyện giải bày.
 
2007
 Bạch Vân Nam

Được bạn: vdn 16.7.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "BƯỚC QUA LỄ GIÁO"