Bạch Vân Nam

CÀ MAU 92

Đêm nằm nghe tiếng mái chèo khua
Chiếc lá vàng thu rụng cuối mùa
Trăng treo lơ lững ngoài ô cửa
Đâu đó trong lòng em ghé qua
 
Xuồng neo trên bến người nơi đâu
Ai đã về đây dựng chiếc cầu
Bắt qua sông nhỏ mùa thu trước
Rừng lá thay màu cho mắt sâu
 
Bây giờ cô ấy nhớ tôi không
Từ buổi đầu tiên nhận cánh hồng
Hình như dạo đó và mãi mãi
Nàng bước theo chồng lạnh khúc sông
 
Ôm tình ru ngủ ánh trăng đêm
Cô gái Cà Mau chứa nỗi niềm
Để quên câu nói giờ hối tiếc
Ray rứt tận cùng chảy máu tim.
 
2007
 
Bạch Vân Nam

Được bạn: vdn 3.5.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "CÀ MAU 92"