Nhạc Sĩ:
Đinh Trầm Ca
Trình Bày:
Quang Linh
Đợi Chờ Vô Vọng

Nhạc Trẻ - Trữ tình, Êm ả
Này hỡi người tình, sao em không lại ?
Sáng nay con chim hót trên cành thương nhớ
Này hỡi người tình, sao em không về ?
Tối qua anh nghe gió bên đồi kêu than
Hè hết, Thu qua, Đông sang
Muà Xuân héo khô bao dung nhan
Mà chưa thấy em về
Anh ngồi chờ một mình
Nhà trống mênh mang, mênh mang
Từng cơn gió ru sang, ru sang
Ngỡ chân bước em về
Ơi hỡi gió ơi
Này hỡi người tình, sao em biền biệt ?
Phải chăng em không còn trên trần gian nữa ?
Là hết đợi chờ, hoang vu mộ địa
Tháng năm có tiếng gió bên đồi thở than
Này hỡi người tình, sao em không lại ?
Sáng nay con chim hót trên cành thương nhớ
Này hỡi người tình, sao em không về ?
Tối qua anh nghe gió bên đồi kêu than
Hè hết, Thu qua, Đông sang
Muà Xuân héo khô bao dung nhan
Mà chưa thấy em về
Anh ngồi chờ một mình
Nhà trống mênh mang, mênh mang
Từng cơn gió ru sang, ru sang
Ngỡ chân bước em về
Ơi hỡi gió ơi
Này hỡi người tình, sao em biền biệt ?
Phải chăng em không còn trên trần gian nữa ?
Là hết đợi chờ, hoang vu mộ địa
Tháng năm có tiếng gió bên đồi thở than
Này hỡi người tình, sao em biền biệt ?
Phải chăng em không còn trên trần gian nữa ?
Là hết đợi chờ, hoang vu mộ địa
Tháng năm có tiếng gió bên đồi thở than

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Thành viên
Vào ngày 6 tháng 8 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Đợi Chờ Vô Vọng"