Nhạc Sĩ:
Đinh Trầm Ca
Trình Bày:
Quang Linh
Đất Khách Quê Người

Tân Nhạc - Trữ tình, Êm ả


Đất khách quê người đêm nằm đất khách quê người.
Đêm nằm đất khách quê người mà thương.
Mà thương con chim nhạn nhạc bầy kêu sương
Ray rứt canh trường đâu người yêu mến tâm tình.
Đâu làng quê nắng thanh bình người ơi.
Làm sao ta ngăn được lệ sầu chứa chan.
Thôi đã xa rồi mối tình tha thiết trong đời.
Bọt bèo đẩy đưa tình nghèo nổi trôi.
Thôi đành xa cách quê người đất khách mà khô héo sầu.
Khô héo tâm hồn quê người mong mỏi mong mòn
Mong ngày thấy bóng quê nhà gặp nhau.
Để nghe câu than thở một đời nhớ nhau.

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Thành viên VNTQ
Vào ngày 20 tháng 4 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Đất Khách Quê Người"