Nhạc Sĩ:
Chưa biết
Trình Bày:
Minh Trang
Nhịp Nối Xưa

Tân Nhạc - Đấng Sinh Thành

* Những câu hát xưa mẹ ru tôi,
Đã thấy lá bao tuổi thơ ngây
Thời gian vẫn còn...
Những câu hát xưa mẹ đưa nôi
Nắng mưa nắng, bao mùa không phai....
Thành ca khúc hồng.
Hát cho những yêu thương đời tôi...


** Mẹ ơi! Chiếc nôi xưa vẫn đưa con về dòng sông,
Cánh hoa bay cứ xanh trong vườn
Mùa xuân bầy chim non véo von gọi thơ trên mái hiên...
Mẹ ơi! Tiếng ru xưa vẫn in trong lòng
Dạy con những thanh âm véo hoa tâm hồn
Còn đây, nhịp nôi năm tháng năm...
Làm hành trang, khi lớn khôn.....


(Hát lại *, ** - 2 lần)

Nguồn: VG
Lời nhạc: ThanhVien
Người đăng: Thành viên VNTQ
Vào ngày 25 tháng 6 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Nhịp Nối Xưa"