Nhạc Sĩ:
Hoài Đức
Trình Bày:
Hương Lan
Dâng Mẹ

Thánh ca - Đấng Sinh Thành
ĐK: Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đồng trinh.
Đoàn con chung tiếng hát, chung tấm lòng, dâng đời sống.
Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ nhân ái, Mẹ hiển vinh
Mẹ chính là Nữ Vương, là trạng sư, là Mẹ con.
(1) Con dâng Mẹ đây tâm hồn, đây chí khôn
cả dĩ vãng, cả hiện tại, với tương lai.
Đức thiên toàn con cương quyết gắng đi tới.
Trông lên Mẹ là gương mẫu của đời con.
(2) Yêu thanh bần, yêu vâng lời, yêu khiết trinh
Và yêu sống trên con đường Chúa đi xưa
Xứng con Mẹ, con vui bước tới Thiên Chúa
hy sinh nhiều, vì bác ái quên lợi danh.
(Hát lại ĐK để kết thúc)

Nguồn:
Người đăng: Mercury
Vào ngày 7 tháng 6 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Dâng Mẹ"