Nhạc Sĩ:
Phú Quang
Trình Bày:
Lê Dung
Ngày mai

Tân Nhạc - Nhạc xuân
Thơ Lời: Nguyễn khắc Thạch
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: MS
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Ngày mai"