Nhạc Sĩ:
Phú Quang
Trình Bày:
Cẩm Vân
Dạ Khúc

Tân Nhạc - Nhạc xuân
Thơ Lời: Hoàng Phủ Ngọc Tường
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: lời nhạc: DacTrung
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Dạ Khúc"