Nhạc Sĩ:
n/a
Trình Bày:
Mạnh Quỳnh & Thanh Thanh
Chuyện Một Loài Hoa

Tân Nhạc - Tình yêu

Tôi kể người nghe một thiên tình sử
Một thiên tình sử đắm lệ thương đau
Em là con gái sang giàu
Xây mộng hạnh phúc ban đầu
Đâu ngời chuốt lấy niềm đau


Em vẫn hằng mong đẹp duyên cầm sắc
Cùng ai nguyện ước mối tình trăm năm
Nhưng chàng trai vốn cơ hàng
Nên chàng đâu dám mơ màng
Kết tóc se tơ với nàng....


Khi hay tin chàng
Rời làng quê dứt gặp nàng
Lòng em nghe như nát tan...


Bao nhiêu giọt lệ
Bao nhiêu xót xa ê chề vuì chôn niềm đau trần thế


Em muốn tìm quên niềm đau buồn đó
Tìm lên chùa khoá áo sẫm ni cô
Ddêm ngày em gắng kinh cầu
Cho lòng quên môi duyên đầu
Cố nuốc đi bao nhiêu sầụ...

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Thành viên
Vào ngày 20 tháng 6 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Chuyện Một Loài Hoa"