Nhạc Sĩ:
Vũ Đức Sao Biển
Trình Bày:
Hương Lan
Trên Sông Cửu Long

Dân Ca - Quê Hương

Chín dòng sông, chín giòng sông như chín con rồng
Ta về đây trên sóng.. sâu
Áo bà ba, áo bà ba trắng như mây trời
Nụ cười tươi trên sóng.. dzui
**
Cùng qua sông khi mùa thu tới
Màu nắng mới, lòng phơi phới có ta bên người
xuôi ngược dòng sông.. Cửu Long
Áo trắng ơi, người đi đã mấy thu rồi !
Trên sóng xanh, cứ ngỡ ai quay về...
Vầng trăng ai.. xẻ đôi ra thành hai mảnh
Nửa chìm đáy sông, nửa lạc ở đầu sông áo trắng ơi !
( => Cùng qua sông .......... )
Nửa chìm đáy sông, nửa lạc ở đầu sông áo trắng ơi !
Nửa chìm đáy sông, nửa lạc ở đầu sông áo trắng ơi !

Nguồn: Lời Nhạc: Dactrung
Người đăng: mọt sách
Vào ngày 1 tháng 9 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Trên Sông Cửu Long"