Tác Giả: Lâm Chiêu Đồng

31 Tác Phẩm, Trang 1 / 2

1 2  Đã có: 10 người nhận xét.
  Tên ảnh: Sông Quê
  Tác giả: Lâm Chiêu Đồng
  Tên ảnh: Sông Quê
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 5678 Lần.


  Đã có: 6 người nhận xét.
  Tên ảnh: Trên Dòng Thinh Lặng 2
  Tác giả: Lâm Chiêu Đồng
  Tên ảnh: Trên Dòng Thinh Lặng 2
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3848 Lần.


  Đã có: 6 người nhận xét.
  Tên ảnh: Tuổi Thần Tiên Hoa Mộng 3
  Tác giả: Lâm Chiêu Đồng
  Tên ảnh: Tuổi Thần Tiên Hoa Mộng 3
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3170 Lần.


  Đã có: 15 người nhận xét.
  Tên ảnh: Sương Thu
  Tác giả: Lâm Chiêu Đồng
  Tên ảnh: Sương Thu
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2664 Lần.


  Đã có: 8 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hạ Ca
  Tác giả: Lâm Chiêu Đồng
  Tên ảnh: Hạ Ca
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2439 Lần.


  Đã có: 6 người nhận xét.
  Tên ảnh: Tuổi Thần Tiên Hoa Mộng 2
  Tác giả: Lâm Chiêu Đồng
  Tên ảnh: Tuổi Thần Tiên Hoa Mộng 2
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2417 Lần.


  Đã có: 23 người nhận xét.
  Tên ảnh: Trên Dòng Thinh Lặng
  Tác giả: Lâm Chiêu Đồng
  Tên ảnh: Trên Dòng Thinh Lặng
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2294 Lần.


  Đã có: 7 người nhận xét.
  Tên ảnh: Trên Dòng Thinh Lặng 3
  Tác giả: Lâm Chiêu Đồng
  Tên ảnh: Trên Dòng Thinh Lặng 3
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2044 Lần.


  Đã có: 9 người nhận xét.
  Tên ảnh: Xuân Ca
  Tác giả: Lâm Chiêu Đồng
  Tên ảnh: Xuân Ca
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2020 Lần.


  Đã có: 44 người nhận xét.
  Tên ảnh: Phục Sinh
  Tác giả: Lâm Chiêu Đồng
  Tên ảnh: Phục Sinh
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1979 Lần.


  Đã có: 8 người nhận xét.
  Tên ảnh: Tuổi Thần Tiên Hoa Mộng
  Tác giả: Lâm Chiêu Đồng
  Tên ảnh: Tuổi Thần Tiên Hoa Mộng
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1931 Lần.


  Đã có: 2 người nhận xét.
  Tên ảnh: Khói Bếp Chiều Quê
  Tác giả: Lâm Chiêu Đồng
  Tên ảnh: Khói Bếp Chiều Quê
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1302 Lần.


  Đã có: 1 người nhận xét.
  Tên ảnh: Những Chiếc Cầu Khỉ Quê Tôi
  Tác giả: Lâm Chiêu Đồng
  Tên ảnh: Những Chiếc Cầu Khỉ Quê Tôi
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1271 Lần.


  Đã có: 7 người nhận xét.
  Tên ảnh: Chiều Trên Bến Cô Liêu
  Tác giả: Lâm Chiêu Đồng
  Tên ảnh: Chiều Trên Bến Cô Liêu
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1188 Lần.


  Đã có: 24 người nhận xét.
  Tên ảnh: Chợ Quê
  Tác giả: Lâm Chiêu Đồng
  Tên ảnh: Chợ Quê
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1105 Lần.


  Đã có: 5 người nhận xét.
  Tên ảnh: Quê Hương Còn Mãi Màu Xanh
  Tác giả: Lâm Chiêu Đồng
  Tên ảnh: Quê Hương Còn Mãi Màu Xanh
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1031 Lần.


  Đã có: 8 người nhận xét.
  Tên ảnh: Thu Chín
  Tác giả: Lâm Chiêu Đồng
  Tên ảnh: Thu Chín
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 985 Lần.


  Đã có: 26 người nhận xét.
  Tên ảnh: Xóm Trăng
  Tác giả: Lâm Chiêu Đồng
  Tên ảnh: Xóm Trăng
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 902 Lần.

1 2