Tác Giả: Vũ Kim Thanh

106 Tác Phẩm, Trang 1 / 6


  Đã có: 1235 người nhận xét.
  Tên ảnh: Dưới Trăng - tranh sơn dầu
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Dưới Trăng - tranh sơn dầu
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 37725 Lần.


  Đã có: 579 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hoa Hồng vàng - tranh sơn dầu
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Hoa Hồng vàng - tranh sơn dầu
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 28791 Lần.


  Đã có: 473 người nhận xét.
  Tên ảnh: Có phải trăng về
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Có phải trăng về
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 17392 Lần.


  Đã có: 392 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hoa hồng trong mưa
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Hoa hồng trong mưa
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 14162 Lần.


  Đã có: 199 người nhận xét.
  Tên ảnh: Uớc mơ
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Uớc mơ
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 13780 Lần.


  Đã có: 819 người nhận xét.
  Tên ảnh: Cảnh đồng quê tranh sơn dầu
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Cảnh đồng quê tranh sơn dầu
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 13675 Lần.


  Đã có: 211 người nhận xét.
  Tên ảnh: Giấc mơ nào trong em
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Giấc mơ nào trong em
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 13608 Lần.


  Đã có: 154 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hoa - ký hoạ chì
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Hoa - ký hoạ chì
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 12543 Lần.


  Đã có: 202 người nhận xét.
  Tên ảnh: Em cứ ngủ ngon
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Em cứ ngủ ngon
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 12264 Lần.


  Đã có: 314 người nhận xét.
  Tên ảnh: Dưa hấu và lê
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Dưa hấu và lê
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 11854 Lần.


  Đã có: 366 người nhận xét.
  Tên ảnh: Mùa Xuân
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Mùa Xuân
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 11352 Lần.


  Đã có: 234 người nhận xét.
  Tên ảnh: Tình núi
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Tình núi
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 11265 Lần.


  Đã có: 284 người nhận xét.
  Tên ảnh: Nụ hôn dưới lòng đất
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Nụ hôn dưới lòng đất
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 11208 Lần.


  Đã có: 187 người nhận xét.
  Tên ảnh: In the studio 2002
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: In the studio 2002
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 10591 Lần.


  Đã có: 234 người nhận xét.
  Tên ảnh: Sông quê
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Sông quê
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 9831 Lần.


  Đã có: 281 người nhận xét.
  Tên ảnh: Tình Mẹ - tranh sơn dầu
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Tình Mẹ - tranh sơn dầu
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 8807 Lần.


  Đã có: 73 người nhận xét.
  Tên ảnh: Phong cảnh
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Phong cảnh
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 8586 Lần.


  Đã có: 133 người nhận xét.
  Tên ảnh: Tan truờng
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Tan truờng
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 7683 Lần.