Tác Giả: LIÊN HƯƠNG

7 Tác Phẩm, Trang 1 / 1
  (60X60)

  Đã có: 27 người nhận xét.
  Tên ảnh: BIỂN ĐỘNG
  Tác giả: LIÊN HƯƠNG
  Tên ảnh: BIỂN ĐỘNG
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 895 Lần.


  Đã có: 17 người nhận xét.
  Tên ảnh: CHỊ EM
  Tác giả: LIÊN HƯƠNG
  Tên ảnh: CHỊ EM
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 825 Lần.


  Đã có: 9 người nhận xét.
  Tên ảnh: MÙA XUÂN CỦA CÚN
  Tác giả: LIÊN HƯƠNG
  Tên ảnh: MÙA XUÂN CỦA CÚN
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 750 Lần.


  Đã có: 16 người nhận xét.
  Tên ảnh: PHỐ XƯA (bản mới)
  Tác giả: LIÊN HƯƠNG
  Tên ảnh: PHỐ XƯA (bản mới)
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 670 Lần.


  Đã có: 7 người nhận xét.
  Tên ảnh: PHỐ XƯA
  Tác giả: LIÊN HƯƠNG
  Tên ảnh: PHỐ XƯA
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 551 Lần.


  Đã có: 28 người nhận xét.
  Tên ảnh: TĨNH VẬT
  Tác giả: LIÊN HƯƠNG
  Tên ảnh: TĨNH VẬT
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 494 Lần.


  Đã có: 8 người nhận xét.
  Tên ảnh: ĐƯỜNG XA
  Tác giả: LIÊN HƯƠNG
  Tên ảnh: ĐƯỜNG XA
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 402 Lần.