Nhạc Sĩ:
Đức Huy
Trình Bày:
Ngọc Lan
Khóc Một Dòng Sông

Tân Nhạc - Nhạc xuân


Tôi hay nhớ về quê nhà vào buổi chiều.
Nhất là những buổi chiều mưa rơi.
Cũng may Cali trời mưa ít không như Sài Gòn
Nếu không tôi đã khóc một dòng sông.

Không chi xót xa cho bằng thân phận người
Xa nhà sống một mình đơn côi.
Cũng may thời gian qua vun vút không như Sài Gòn
Nếu không tôi đã khóc một dòng sông.

Khóc một dòng sông, tôi đã khóc một dòng sông.
Một dòng sông dài, nhớ cha, nhớ mẹ.
Nhớ anh, nhớ chị.
Khóc một dòng sông, tôi đã khóc một dòng sông.
Một dòng sông dài, những chiều mưa tôi khóc.
Khóc một dòng sông.

Nguồn: VNthuquan. net
Người đăng: Ct.Ly
Vào ngày 5 tháng 6 năm 2012

Bình luận về bản nhạc "Khóc Một Dòng Sông"