Shine

Mùa trăng chơi vơi

Mùa trăng chơi vơi
Thêm mùa trăng chơi vơi
Trăng chia nửa hai nơi
Nửa anh ôm gối chiếc
Nửa em nhớ hao gầy
Em mùa trăng xa xôi
Chưa bao giờ gần được
Anh vẫn khát khao lòng
Một mùa trăng đầy đặn
Lóng lánh soi mặt nước
Bóng trăng tròn đung đưa
Gió khuya về chợt lạnh
Trăng xanh mùa chơi vơi
Gửi nỗi nhớ lên trời
Vớt thêm nhiều hy vọng
Sao trời gió kéo về
Hòa trong niềm thương nhớ
Ôi trăng vàng rực rỡ
Có hiểu được lòng nhau?
Sao vẫn làm anh đau
Một mùa trăng hao khuyết...

Được bạn: ATT đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mùa trăng chơi vơi"