Trần Kiêu Bạc

Về Lại Dòng Sông Năm XưaLại trở về bên dòng sông năm xưa


Đêm một mình thâu đêm chờ trời sáng


Tiếng chim gọi bầy qua màn sương trắng


Vọng đêm buồn ba tiếng "Vàm Cỏ Đông"


Một dòng sông xuôi như những dòng sông


Mà giữ được tuổi thơ không trôi mất


Bên nầy đại dương vẫn nghe sông hát


Khúc nhạc vào đời tuổi độ tròn trăng


Bảng lảng một vùng nắng đợi hoàng hôn


Hoa tím lục bình thay xanh màu cỏ


Tím lòng ai chờ ai nhìn sóng vỗ


Gởi tình nhau qua con nước lớn ròng


Mặt nước im làm gương nước soi chung


Hai mái đầu chụm đôi nhìn gương vỡ


Sóng lao xao nhìn nhau mà mắc cỡ


Chờ nước êm e ấp rủ nhau cười


Ngày thơ đi theo con nước trôi xuôi


Tình đứng lại bên bờ sông tuổi nhỏ


Vàm Cỏ Đông in đôi bờ thương nhớ


Tay đã rời vẫn ấm phút chia tay


Đêm nầy thôi, sông ơi, trắng đêm nay


Thả nước mắt trôi theo dòng sông cũ


Đêm qua đêm dẫu nghe ngàn sóng vỗ


Chỉ vọng về ba tiếng Vàm Cỏ Đông!

Được bạn: tieuphuong_loihai
NĐ:diên vỹ
Ngày:14/06/06 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Về Lại Dòng Sông Năm Xưa"