võ phong trần

CHIỀU CUỐI NĂMPhố Núi dạo chơi chiều cuối năm
Mùa Đông quay lại, gió lạnh căm!
Năm cùng tháng hết không ai đợi
Lật bản tình ca, chỉ nốt trầm...
 
Hoa ế, chợ tan, lắm kẻ buồn
Công ai một nắng với hai sương!
Mặt trời sắp khuất, người thưa thớt
Đành vứt hoa kia ở vệ đường...
 
Uống tách cà phê tiễn năm Mùi
Người buồn nhưng cũng lắm kẻ vui!
Tiêu tiền như rác, mâm quà khủng
Để lại cho Xuân chút ngậm ngùi...
 
Chiều cuối năm bỗng nhớ người xa
Không thư, không ảnh, cũng không quà!?
Đem vần thơ cũ mừng Xuân mới!
Để biết bên mình thiếu dáng hoa....

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 24 tháng 1 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "CHIỀU CUỐI NĂM"