Jacaranda

Đừng ...
 
Đừng khép lòng ...trang giấy
Còn đây những dòng thơ
In nỗi sầu một thuở
Của hai hồn ...bơ vơ ...
 
Đừng khép dòng kí ức
Cứ ngục tù con tim
Lỡ ngày kia thổn thức
Ta cùng ta đi tìm ...
 
Đừng vội vàng chi hết
Cứ gánh hờn trên vai
Để ngày mai gục chết
Tình vẫn còn trong tay
 
Ta gọi nhau sầu đắng
Mơ cuộc tình tương lai ...
Như từng trang giấy trắng
Nuôi mộng hoài mê say ...
 
Đừng khép...dù mai sẽ ...
Ngủ vùi quên nỗi đau
“Đêm” ru “Ngày” khe khẽ
Xác thân vùi ... hư hao
 
 

7/8/2016

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 12 tháng 7 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Đừng ..."