Jacaranda

“NOEL “Nhớ Mẹ … 


Cần chút tuyết cho chỗ nằm thêm lạnh
Để biết rằng NOEL đã về bên
Lay người một thuở quên tên …
Vùi thân dưới huyệt, chông chênh … xa rờiMẹ hãy thức, mà nghe lời con trẻ
Đêm sầu Đông không có Mẹ …chơi vơi
Từng hạt, từng hạt lệ rơi
Đinh đong như tiếng chuông hời …vang xaCon nhớ quá …lệ nhòa buông trắng xóa
Mưa ngoài trời cũng lã chã Mẹ ơi !
Sầu con năm tháng chẳng vơi
Miên man con nhớ những lời Mẹ xưaNhư ai cứa ai cào …ai xé nát
Vắng một người, sao nghèo mạt “tình thương” ?
Biển sâu, Trời rộng …ai tường ?
Ơn cao nghĩa nặng lòng vương muôn đời … 
10:45 am
12/22/2015
Buổi sáng Cali …Ngoài trời đang mưa không dứt … 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 13 tháng 2 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "“NOEL “Nhớ Mẹ …"