jacaranda

Đêm Trắng … Ngọt Ngào


 


 


 


Hỏi tha thiết, có còn trong Mắt Gió ? 


Để Mây còn nương theo đó  … mà bay 


Quyện vào đời, mơ Xuân ấm vòng tay 


Trên đất khách, nồng thơm hương “Tuyết” trắng 


 


 


Hỏi yêu thương, có còn trong sâu lắng ? 


Chút ngọt ngào, từng đêm trắng … ta trao 


Hay chỉ còn lại đây những hư hao ? 


Nên hờn trách cũng làm đau sỏi đá … 


 


 


Bởi vì yêu, nên con Tim vất vả 


Trang thơ sầu, ngôn ngữ hóa tương tư 


Cuộc đời này đâu khác những trang thư … 


Màu mưa gió lem nhem dòng thương nhớ 


 


 


Hỏi ai đó, có tạc ghi muôn thuở ? 


Lời trăm năm … đã tan vỡ … vì sao ? 


Nửa phận người thương một giấc chiêm bao … 


Lệ em kết, lời ngọt ngào … đêm trắng . 


 


 


 


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 7 tháng 2 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Đêm Trắng … Ngọt Ngào"