jacaranda

Đôi Khi ...
 
 
Gió lay cũng động niềm sầu
Trăng soi cũng tỏ, mái đầu pha sương


Bao năm lẻ, tình dường êm ấm
Bỗng một ngày thăm thẳm trùng khơi
Nói chi đây ? dù một lời
Cũng làm đau xót cái thời đón đưa ...


Em vẫn nhớ, rằng thưa ... vẫn nhớ
Người thì sao ? có nỡ quên không ?
Đêm nay gió nhẹ vào lòng
Khơi muôn dĩ vãng, cô phòng hắt hiu

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 3 tháng 9 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Đôi Khi ..."