jacaranda

Buồn Tháng Tư ...
Chưa kịp viết bài thơ cho Mẹ
Bóng dáng người đã nhẹ theo Mây
Buồn ơi! dâng kín mi gầy
Tháng Tư cỏ úa cho đầy ...vườn xuân


Hoa thơm ngát, lưng chừng con dốc
Suối thở dài cô độc ...buồn trôi
Bây giờ Người đã xa xôi
Tháng Tư ...trầm với lòng tôi đêm này


Trăng lạnh giá, u hoài le lói
Tiếng côn trùng bốn cõi âm vang
Bóng ai hiện dưới Trăng vàng
Bài thơ âm vọng qua ngàn núi non


Con in vết lòng son trên giấy
Theo nghìn xưa, máu chảy về Tim
Tháng Tư ...mắt đỏ lim dim
Người đi theo gió, lặng im góc đời ...


 


Viết cho Mẹ

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 23 tháng 7 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Buồn Tháng Tư ..."