jacaranda

Loanh Quanh ...


Loanh quanh thêm khó lòng nhau
Thơ là tràng chuỗi hạt màu ...con Tim
Nhớ nhau thơ biết đi tìm
Em quanh quẩn trốn ... thơ lim dim chờ


Giận ai ? Em trách cả mơ
Chứ ta sớm tối ... cứ chờ "thơ rơi"
Giận ai ? mà trách xa vời
Chứ ta cứ đợi ... mời lơi ... thì về


Ta về nâng chén đam mê
Cùng em đối ẩm lời thề gió mây
Ta về ... chẳng uống mà say
Bên nhau rót mật cho đầy tim nhau
 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 6 tháng 6 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Loanh Quanh ..."