Trần Kiêu Bạc

Trái Tim Bên Trái Chờ Thu Lá vàng rụng cánh đầu tiên
 Mùa Thu thức dậy nửa đêm tháng Mười
 Mây còn đang mãi rong chơi
 Gọi nhau về nhuộm sắc trời vàng êm

 Chừng như cơn gió bay lên
Trái tim bên trái chờ đem Thu vào
 Lá rơi lá rớt lao xao
 Lá chìm khúc nhớ lá vào khúc quên

  Đêm Thu không tối màu đêm
 Chiều Thu đã trải triền miên sắc vàng
  Ngửa tay hứng giọt trăng tan
 Tưởng còn như lúc mình quàng vai nhau

 Thu về như đã chiêm bao
 Trái tim bên trái xôn xao một mình.     TRẦN KIÊU BẠC 

Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 15 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Trái Tim Bên Trái Chờ Thu"