jacaranda

Tại Gió ...


Từ em má thắm môi đào
Tim ta bỗng biết đường vào thiên thai
Người đâu ... như Lụa, như Mai
Tóc Nâu em thả bờ vai ...gọi mờiGiả vờ, tại Gió ... ta rơi
Tình thơ nho nhỏ, mấy lời ... vu vơ
Hỏi người ta chịu vào mơ
Cùng ta chung bước "Tình Thơ" đêm này ?


 


 

Được bạn: HB 27.06.2011 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tại Gió ..."