jacaranda

Tháng Sáu Của Tôi ...


 


Xòe tay đếm lệ ..."Lễ Cha"
Bể dâu cướp mất mái nhà đoàn viên
Từ ngày con biết ưu phiền
Là ngày cha cũng cạn duyên với đờiMình con, chèo chống đầy vơi
Mình con nghe gió thả rơi tâm tình
Mỗi năm tháng sáu lặng thinh
Trắng cành hoa giữa tim mình ai hayMộ Cha ... bật giữa đường cày
Lệnh ban giải tỏa ... vào ngày ... con xa
Xương phơi ... thân bón gốc cà
Mỗi năm tháng sáu ... lệ nhòa thinh khôngCha ơi! đây giọt lệ lòng
Tưới theo mỗi dặm ... bụi hồng ... con đi


 


 

Được bạn: HB 22.06.2011 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tháng Sáu Của Tôi ..."