Nguyễn Tâm

CỰC LẠC QUỐC


Đường về an lạc là đây
Thuở xưa phật thuyết ai hay chốn này
Chánh tây hướng đó sẵn bày
Một trời tịnh độ đủ đầy nghiệp duyên


Cát vàng bảy báu ngọc xuyên
Hoàng Oanh, Khổng Tước, chim Uyên diệu kỳ
Lưu ly mã não sá gì
Thềm vườn lầu gác toàn vì pha lê


Cõi này chẳng có u mê
Cũng không đố kỵ gớm ghê phàm trần
Chúng sanh tuệ giác trong ngần
Sanh trong sen báu muôn phần trang nghiêm


Bạch Hạc, Anh Vũ giống chim
Ngày đêm diễn pháp vào tim mọi loài
Còn nghe tiếng gió thổi hoài
Lạ thường vi diệu ra ngoài mười phương


Cực lạc Tam Thánh tuế vương
Tu ngàn ức kiếp mới nương được về
An nhiên thanh tịnh tứ bề
Cúng dường chư phật cần kề kinh văn


Bồ Tát, La Hán, Thánh Tăng
Từ bi vô lượng Thanh Văn hộ trì
Lợi thay bất khả tư nghì
Đồng vào chánh niệm phép thì vô biên


Thế giới cực lạc trường niên
Không sa đường dữ chẳng phiền tử sinh
Sen vàng nở rộ sinh linh
Tọa vào nơi ấy chứng minh niết bàn


Trời tây có ánh đạo vàng
Di Đà tiếp dẫn mọi đàng chúng sanh
Trần gian kiếp sống mỏng manh
Ngài thương nhíp độ cho nhanh về trời


Niệm câu đà phật đừng rời
Ngày sau Tam Thánh sẽ mời về tây
Tiếc gì lưu luyến nơi đây
Mà không giác ngộ để xây cuộc đời


Duyên may hội ngộ đúng thời
Thiện căn phước đức cao vời nhơn thiên
Vượt qua Đao Lợi cõi tiên
Vào diệt tận định ưu phiền tiêu tan


Tây phương quốc độ cực an
Về cùng chư phật thân mang sắc vàng
Dang tay phật đã sẵn sàng
Thân này cởi bỏ lên đàng về tây !


04 - 29 - 2011
Nguyễn Tâm

Được bạn: vdn 4.6.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "CỰC LẠC QUỐC"