Nguyên Thạch

Đêm biệt ly

Đêm chia tay.
Kỷ niệm dầy góc phố.
Mưa kéo về giọt đổ hạt rơi rơi.
Còn đêm nay thôi.
Mai mất dấu muôn đời.
Ôi một thuở.
Người ơi mắt biếc.
Đêm nay thôi.
Mai tôi người ly biệt.
Đường tương lai.
Ai biết sẽ về đâu.
Quán đượm màu thương,cà phê đắng giọt sầu.
Ai vội vả sớm quên câu thề hẹn.
Rượu tống biệt.
Xin người nâng tay chén.
Cạn nỗi niền tim nén niềm đau.
Xa thật ư.
Tiếng nất nghẹn ngào.
Trời thương nhớ.
Làm sao tôi quên được.
Đường sang ngang.
Ai quên câu hẹn ước.
Nỡ đành sao như nước qua cầu.
Vàng võ thời gian ngõ vắng đêm thâu.
Lạc rừng thẳm,chốn giang đầu mong đợi
Đường người đi khuất nghìn trùng vời vợi.
Đường ta đi bao giờ tới bến mơ.
Xa nhau đêm nay.
Ta chẳng có gì hơn xin tặng bài thơ.
Lời trong đó có chữ ngờ giữ lại.
Chuyến xe buồn
Mai bước đời ta đi mãi.

Nguyên Thạch

Được bạn: vdn 28.5.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Đêm biệt ly"