Nguyên Thạch

Những nẻo đường đời

Đời là những chuyến biệt ly.
Em về nối tiếp những gì dở dang.
Đường anh.
Gió bạt mây ngàn.
Quê hương một nỗi.
Niềm mang ngậm ngùi.
Ưu tư lấn cả nguồn vui.
Thương ai cô lẻ,sụt sùi nhớ mong.
Vọng phu.
Biển nhớ trông chồng.
Bao giờ nối lại tơ hồng chung nhau.
Đời anh nung chí anh hào.
Hồng nhan nhạt phấn.
Má đào đơn côi.
Ngàn bay chân núi khuất rồi.
Bến sông ở lại lở bồi đa đoan.
Trời ghen duyên phận chẳng tròn.
Nửa đời hương phấn sắc son nghìn trùng.
Ai ơi niềm hạnh phúc chung.
Quê hương hạnh ngộ trùng phùng duyên mơ.

Nguyên Thạch

Được bạn: vdn 19.5.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Những nẻo đường đời"