Nguyễn Tâm

CHA MẤT


Cha mất ngày rằm
Trăng tỏ mười lăm
Từ nay phụ tử xa xăm
Hồn cha theo khói biệt tăm cõi nào


Năm ấy mưa rào
Rơi một vì sao
Cha già tuổi xế đã cao
Như đèn trước ngõ xạc xào gió giông


Đêm hết còn không
Lạnh lẽo ngồi trông
Xác cha cạn giọt máu hồng
Con về chân bước bềnh bồng thấp cao


Nỗi nhớ khát khao
Hình dáng thuở nào
Thương cha ruột thắt gan bào
Niệm câu đà phật cha vào trời tây


Giấc mộng còn đây
Con trẻ ngủ say
Hiển linh cha đến sum vầy
Nỡ đâu đêm cạn đầu ngày hồn tan


Nhắm mắt miên man
Con khóc muộn màng
Tình cha nay đã hai đàng
Mười năm cha mất bàng hoàng chiêm bao !


Nguyễn Tâm
04 - 05 - 2011

Được bạn: vdn 8.4.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "CHA MẤT"