Nguyên Thạch

Xin Được Làm Cá Hồi

" Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào.
Lời mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào..."*

Tiếng ai hát đượm tình mênh mông quá.
Gợi lòng tôi ghi tạc kiếp cá Hồi.
Mẹ xa xăm từ muôn nẻo trùng khơi.
Dòng đời mẹ một đời theo con nước.
Ôi thân mẹ tang thương bơi dòng ngược.
Trở lại cội nguồn nơi mẹ đã sinh ra.
Từ tấm thân óng ả mượt mà.
Thành lở loét bởi dặm xa về bến cũ.
Mẹ về đây đẻ ra trăm trứng nụ.
Chẳng màng chi tàn rũ cả tấm thân.
Gian khổ hiểm nguy sỏi đá chẳng ngại ngần.
Mong về kịp để hiến thân cho thế hệ.
Nghìn trùng đại dương xa xôi bốn bể.
Nước ngàn năm theo con nước tụ nguồn.
Trở lại chốn xưa mong trăm trứng tròn vuông.
Cho trứng nở mẹ chẳng buồn thân xác.
Tình của mẹ ôi thiêng liêng dào dạt.
Mẹ gọi đàn cho tiếng hát ngày mai.
Vạn dặm xa xôi biển thẳm đường dài.
Mong lưu giống cho tương lai con cháu.
Lúc mẹ lìa đời thân tím bầm vết máu.
Mẹ hy sinh cho giòng máu trường tồn.
Lúc lìa đời mẹ chẳng được liệm chôn.
Miễn được chết nơi quê cũ là tâm hồn thanh thản.
Dòng sữa ngọt.
Con lớn dần theo năm tháng.
Vượt trùng dương di tản khắp mọi miền.
Sóng dập ba đào đói khát đảo điên.
Nguyện khi khôn lớn là thanh niên vững mạnh.
Mang ơn mẹ.
Nỗi lòng luôn canh cánh.
Nhớ quê hương vai trĩu gánh sơn hà.
Con sẽ không bao giờ quên nơi con đã sinh ra.
Mai chí khí quê nhà con trở lại.
Lối về cội.
Dẫu vạn ngàn oan trái.
Nẻo quê hương.
Dẫu gian ải thác ngàn.
Chí làm trai con tiến dọc xẻ ngang.
Về chốn cũ mộng vàng xây tổ ấm.
Con sẽ về dẫu đường xa vạn dặm.

* Lòng Mẹ-Y Vân
Nguyên Thạch

Được bạn: vdn 17.10.10 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Xin Được Làm Cá Hồi"