Thái Anh

THU VỀ NHỚ NGƯỜI XƯA


Thu về gợi nhớ người xưa
Mênh mang đường vắng lưa thưa lá vàng
Lòng em thương nhớ đến chàng
Xa người năm ấy để sang chuyến đò
 
Giờ đây chàng ở nơi mô ?
Để mùa thu đến cháy khô lá vàng
Vẫn còn sông ấy đò ngang
Mà ta lạc bóng trường giang nghìn trùng
 
Thu ơi thu có biết không
Lao xao lá rụng để lòng quặn đau
Thu về gợi nhớ thương nhau
Trăm năm tìm kiếm...người đâu mất rồi !
22/8/2010
Thái Anh

Được bạn: vdn 22.8.10 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "THU VỀ NHỚ NGƯỜI XƯA"